Missie

DeeVee is niet gebonden aan een bepaalde geloofsgemeenschap. De leden hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Met elkaar willen we een eenheid vormen die elkaar opbouwt en ondersteunt. God is daarbij onze leidraad. Hij is almachtig en rechtvaardig, genadig en vol van liefde. Met onze levens(houding) willen we God aanbidden. Bij DeeVee doen we dit door middel van muziek. De meeste liederen die gezongen worden, zijn geïnspireerd op de Bijbel of door gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Met deze liederen willen we Gods liefde en genade laten zien en mensen laten delen in onze overtuiging en ons geloof, zoals geschreven staat in Psalm 18:50:

“Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, HEER, een loflied zingen tot eer van uw naam.”

 

Visie

DeeVee streeft ernaar om uit te groeien tot een groep van 30 enthousiaste zangers en zangeressen, begeleid door een eigen groep muzikanten. Daarnaast willen we groeien in kwaliteit en professionaliteit, maar ook in de aandacht voor elkaar. Door een steeds vernieuwend en gevarieerd repertoire willen we zoveel mogelijk mensen bereiken met onze boodschap. Naast het optreden tijdens kerkdiensten binnen de protestantse traditie, willen we onze vleugels uitslaan en ook andere kerkgenootschappen bereiken en streven we er naar om ook bij andere activiteiten zoals festivals of concerten onze medewerking te verlenen.